pancratiuskerk-5

Nieuwe voorzitter St. Pancratiuskoor

Tijdens de jaarvergadering op donderdag 18 januari jl. is er een nieuwe voorzitter benoemd.

De aftredende voorzitter Fons ter Haar heeft na 7 jaar zijn voorzittershamer overgedragen aan Marjan Lentink.

Tijdens zijn afscheidsrede gaf Fons ter Haar te kennen altijd met zeer veel plezier voorzitter te zijn geweest en dankbaar te zijn voor alle mooie momenten die hij als voorzitter met het koor heeft beleefd. Daarna gaf hij Marjan Lentink de voorzittershamer en het woord.

De nieuwe voorzitter, de eerste vrouwelijke voorzitter van het Dames- en Herenkoor,  zal zich met hart en ziel inzetten voor alle leden van het koor.

Dit heeft ze ook al 7 jaar gedaan als secretaresse.

Het St. Pancratiuskoor is blij dat Marjan deze taak op zich wil nemen en wenst haar veel succes.

De taak van secretaresse is overgenomen door Joke Bon, ook haar wordt veel succes gewenst.

Hiermee bestaat het bestuur van het St. Pancratiuskoor uit Marjan Lentink voorzitter, Joke Bon secretaresse, Herman Oude Veldhuis penningmeester, Annette Voogsgeerd ledencontact, Gerard Steggink bibliothecaris.

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen