Foto onder de Kroezeboom

Onder de Kroezeboom

Deze titel heb ik gegeven aan mijn jongste boek, omdat de rode draad in het boek het Twentse leven is. We weten dat de Kroezeboom bij Fleringen een groot stuk van de geschiedenis van de kerk in Twente heeft gezien. Wanneer we daar beginnen kunnen we misschien de ziel van de Tukker ontdekken.

Ik begin mijn boek dan ook allereerst over vormen van inculturatie, ook hoe verschillende culturen en godsdiensten in elkaar kunnen vloeien.

De schilders van de Twentse Stola geven dan een beschrijving van hun eigen schilder-stukjes.

Het derde hoofdstuk bevat 42 Twentse kerkliederen en gebeden die gebruikt kunnen worden bij een Twentse kerkviering of onder de Kroezeboom. Enkele Twentse tradities worden heel summier beschreven, gevolgd door beschrijvingen van de Aboriginal Stola. Samen met u wil ik dan verder nadenken over welke inhoud gegeven kan worden aan een nieuw missionair tijdperk, hoe moet het verder met onze geloofsgemeenschappen.

Het boek bevat 172 pagina’s en 57 foto’s. Het zal verkrijgbaar zijn eind juni voor 8 Euro exclusief verzendkosten en kan bij mij besteld/opgehaald worden.

Ben Engelbertink mhm

Haaksbergertraat 253

7545 GH Enschede

06-14660314

benengelbertink@hotmail.com

Foto onder de Kroezeboom

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen