Logo voedselbank Haaksbergen Enschede

Onderdak voor de voedselbank

De parochie biedt tijdelijk onderdak aan de Haaksbergse Voedselbank. Dat nieuws vertelde het kerkbestuur 7 februari j.l. op de informatieavond in de Lourdeszaal. Parochianen die de kerkberichten van de Franciscusparochie  lezen, weten het: “Onze kerkgemeenschap draagt de Voedselbank een warm hart toe”.

Achter in diverse kerken van de Franciscusparochie kunnen parochianen houdbare voedselwaren deponeren voor de mensen die zelf soms moeilijk voedsel kunnen betalen. Niet alleen parochianen werken zo mee om mensen in nood te helpen, ook Haaksbergse winkeliers stellen met regelmaat, waar mogelijk, voedsel beschikbaar.

Vrijwilligers van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen stellen daarvan voedselpakketten samen die gegeven worden aan mensen die voor korter of langere tijd een hulppakket nodig hebben. Op deze wijze worden honderden gezinnen geholpen.

Toen bekend werd dat de voedselbank in Haaksbergen de oude locatie moest verlaten, stelde een parochiaan aan Johan Hofhuis, die in de Pastoraatsgroep zorg voor diaconie coördineert, voor om te onderzoeken of de Lourdeskerk een tijdelijk onderdak zou kunnen zijn. Johan was onmiddellijk enthousiast. Daadwerkelijke ondersteuning voor een diaconaal project en de Lourdeskerk krijgt tijdelijk een goede bestemming.

Na overleg tussen parochiebestuur en Bisdom verleent de Lourdeskerk vanaf vrijdag 1 maart tijdelijk onderdak aan de Voedselbank. “Hiermee straalt de kerk uit wat de kerk moet doen”, vertelt een parochiaan spontaan toen ze het nieuws hoorde. Zorg voor de medemens is wezenlijk in onze kerkgemeenschap.

Foto voedselbank

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen