Afb. Vormselkracht

Ouders gezocht voor stuurgroep ‘Vormselvoorbereiding’ 2018-2019

Na de zomervakantie begint de voorbereiding van kinderen uit de groepen 8 ( of hoger ) op het ontvangen van het heilig Vormsel. Ik zoek daarom vier enthousiaste ouders of belangstellenden die samen met mij het project willen begeleiden. Een uitgebreid draaiboek ligt klaar. Zonder stuurgroep kan het project helaas niet doorgaan. Aanmelding voor de stuurgroep liefst zo spoedig mogelijk.

Samen zullen wij:

• de werkgroepen begeleiden.
• ouders en kinderen op afgesproken momenten bij elkaar roepen en de scholen op de hoogte houden.

Het is niet de bedoeling dat we alles zelf gaan doen, maar dat we taken uitbesteden aan betrokken ouders. Het is vooral een kwestie van organiseren.

Opgave bij pastor Frank de Heus via f.deheus@rkzuidoosttwente.nl .

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen