Heus de Frank (2)

Pastor Frank de Heus 12½ jaar in Zuid-Oost-Twente

Sinds 1997 is Frank de Heus als pastoraal werker in ons bisdom werkzaam. Na aanvankelijk in Zutphen en in Amersfoort werkzaam te zijn geweest, werd hij op 15 februari 2007 in het parochieverband Haaksbergen-Boekelo-Buurse als pastoraal werker benoemd, 12½ Jaar geleden. Een moment om niet ongemerkt voorbij ter laten gaan.

Pastor de Heus werd in Utrecht geboren. Nadat hij de studie Sociale Geografie had afgerond, koos hij heel bewust voor de theologiestudie aan de Katholieke Universiteit te Utrecht.Zelf zegt hij daarover: ”Anders dan bij Sociale Geografie dat natuurwetenschappelijke methoden hanteert, leerde de theologie mij de weg naar binnen te gaan. In de oecumenische setting van de studie destijds werd ik gevoelig gemaakt voor de vele wijzen, waarop mensen naar God en de wereld om hen heen kunnen kijken”.

In zijn huidige werk binnen de samenwerkende parochies St. Franciscus van Assisië, St. Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht is pastor De Heus voornamelijk actief binnen catechese en kerkopbouw . Op zijn initiatief ontstond, in samenwerking met de PKN-gemeente, vijf jaar geleden de jaarlijkse folder ‘Spiritualiteit’. Een rijk en divers aanbod van meer dan vijftig activiteiten in een jaaroverzicht . Bijeenkomsten om zich voor te bereiden op sacramenten, maar ook leren wat we geloven (catechese). Een aanbod om samen kerk te zijn waarbij aandacht is voor onze bezieling (spiritualiteit). Een uniek initiatief dat dit jaar ook in Enschede navolging kreeg.

Op donderdag 15 augustus is op een informele wijze aandacht besteed aan zijn jubileum. Ook vanuit de Franciscusparochie willen we hem feliciteren en wensen hem nog veel goede jaren in Zuid-Oost-Twente.

Frank, bedankt voor je inzet en inspiratie.

Thij Willems
Bestuurslid PR& Communicatie 

2019-08-15 pastor Frank de Heus 12,5 jarig dienstverband foto 1

tijdens en na afloop van een viering in Wijkcentrum De Roef hebben Joop Hassink, vice-voorziter van de Enschedese parochie, pastoor Daggenvoorde, Ans te Lintelo en Ferlina Ezendam van het secretariaat, pastor Frank de Heus en de aanwezigen verrast met felicitaties en een presentje bij gelegenheid de koperen dienstbetrekking van Frank als pastor voor wat nu de gezamenlijke parochies zijn in Zuidoost Twente-

foto’s pastoor Daggenvoorde-

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen