2018 actie kerkbalans logo

Reactie van een lezer- Actie Kerkbalans 2018

Geachte redactie,

In ‘Op Weg’ werd enkele weken geleden naar mijn mening gevraagd over de Actie Kerkbalans. Mijn reactie is vrij simpel. Het is een vraag. Waarom wordt er in ‘Op Weg’ zoveel aandacht besteed aan Actie Kerkbalans?
Mevr. A.A.

Geachte mevrouw,

Goed dat u zo’n eenvoudige en heldere vraag stelt. Zoals u misschien weet: een kerk krijgt, in tegenstelling tot vele andere organisaties, geen subsidie en is dus afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van u en van anderen. Zo kunnen we het onderhoud van onze kerkgebouwen blijven  betalen, en blijven er een plekken om samen te komen. Samenkomen om stil te zijn en te bidden. Plekken waar iemand een kaarsje voor oma of een dierbare kan opsteken, of waar troost gevonden kan worden wanneer een partner overleden is. In onze kerken hopen we vreugde te kunnen delen, maar ook troost en bemoediging te vinden bij een afscheid. Dan worden er verhalen verteld met een verleden én een toekomst. Onze kerken zijn plekken  waar wij, en straks onze kleinkinderen, worden  uitgenodigd ons in te zetten  voor het geluk van anderen, waar rituelen houvast bieden. Houvast voor zoekende mensen. Zoals u en ik. In en rond de kerk willen we God en elkaar ontmoeten. Ook als we geen regelmatige kerkganger zijn, is onze  kerk een plek van betekenis die niet verloren mag gaan. Daarom vragen we steeds weer om uw kerkbijdrage. Zo zorgen we ervoor dat ook voor generaties na ons, onze kerk niet verloren gaat.

Thij Willems

Werkgroep kerkbijdrage

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen