Plaatje roepingenzondag 2016

Roepingenzondag 2016

‘Want hij had oog voor mij’

Elk jaar, op de vierde zondag van Pasen – dit jaar op (16 en) 17 april – viert de Rooms-Katholieke Kerk ‘Wereldroepingendag’.
Paus Franciscus spreekt de hoop uit dat iedere gedoopte gedurende het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (8-12-2015 tot 20-11- 2016) de vreugde ervaart om tot de Kerk – het huis van barmhartigheid en de bodem voor roepingen – te behoren.
De Kerk heeft dringend behoefte aan nieuwe priesters. Die komen er niet vanzelf! We zullen er de Heer om moeten vragen. God roept mensen om in gezin en werk – midden in de wereld – zijn Rijk op te bouwen. Sommige mensen roept Hij om als diaken, priester of religieus de gelovige gemeenschap te dienen én als ‘herder’ in én voor de gemeenschap werkzaam te zijn.
Paus Franciscus: “Elke roeping vereist steeds dat wij uit onszelf treden en ons richten op Christus en zijn Evangelie. God kan zijn plannen met ons niet zonder onze samenwerking doorvoeren.”

Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. U kunt daarnaast ook mee bidden met de ‘Diocesane Gebedskring om Roepingen’ waar honderden mensen uit het Aartsbisdom bij zijn aangesloten (zie voor informatie: roepingenraad@aartsbisdom.nl).

Naast ons gebed om roepingen is er ook geld nodig voor werving, opleiding en vorming.
Daarom wordt in het weekend van Roepingenzondag, (16/17 april) ook in de
St. Franciscusparochie, in alle locaties, een warm aanbevolen extra kerkcollecte gehouden.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen