Roepingenzondag 22 april

Zondag 22 april is het in de Rooms- Katholieke Kerk Wereldgebedsdag voor Roepingen (ook wel Roepingenzondag): de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Dit jaar kijken we ook vooruit naar de Bisschoppensynode die in oktober zal plaatsvinden over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Als motto voor de Roepingenzondag van dit jaar is daarom gekozen voor ‘Sluit je aan!’. Het is een uitnodiging aan jonge mensen om zich vol vreugde en overgave aan te sluiten bij de Heer, zoals de eerste leerlingen dat deden.

In zijn boodschap aan de deelnemers van een roepingencongres (december 2017) onderstreept paus Franciscus drie punten waar het gaat omroeping: het is belangrijk de oproep van de Heer te horen, te onderscheiden en te beleven. Paus Franciscus verwijst naar het begin van Jezus’ zending: “Deze drie aspecten – horen, onderscheiding en beleven – vormen ook de omlijsting van het begin van de zending van Jezus, die na de dagen van gebed en strijd in de woestijn zijn synagoge van Nazareth bezoekt en die luistert naar het Woord, de inhoud van de Hem door de Vader toevertrouwde zending onderscheid en verkondigt dat Hij gekomen is om het ‘heden’ te verwezenlijken. De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen en met een open hart de stem van Hem te ontvangen.”

‘Sluit je aan!’ is ook een uitnodiging aan ons allemaal om me te doen aan het gebed om roepingen. Maar: zonder financiële middelen lukt werving en opleiding van nieuwe priesters en diakens niet. Daarom wordt in het weekend van 21 en 22 april ook in onze Franciscusparochie een extra kerkcollecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht.

Volledige plaatje roepingenzondag 2018

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen