Logo parochie Maria Vlucht

Serie geloofsgesprekken “Van onrecht naar vrede” in parochie Maria Vlucht

In een serie van vijf bijeenkomsten verkennen we de thema’s onrecht en de vrede in de wereld en bij onszelf. U wordt uitgenodigd te onderzoeken hoe u zelf omgaat met onrecht: bij uzelf en bij anderen. De avonden belichten het thema van verschillende kanten: van informatief tot bezinnend, van speels tot meditatief, aan de hand van Bijbelteksten, film, een excursie en een wandeling.

De avonden vinden steeds plaats op een andere locatie binnen onze parochie Maria Vlucht en duren ongeveer twee uur, van 19.30 tot 21.30 uur. U kunt ervoor kiezen om alle avonden mee te doen, maar de avonden zijn ook los van elkaar te bezoeken.

De avonden gaan door bij minimaal vier deelnemers en zijn toegankelijk voor parochianen van Maria Vlucht en nabijgelegen parochies en tevens voor de protestanten onder ons.

Kosten: voor een vrije gift bent u van harte welkom.

Dit kunt u verwachten:

  • Donderdag 11 oktober in het parochiehuis van Glanerbrug: een powerpoint en toelichting over de heiligverklaring van bisschop Oscar Romero en aansluitend een geloofsgesprek over het onrecht in de wereld.
  • Donderdag 22 november in de Jakobsschelp in Overdinkel: Zin in spelen. Geloofsgesprek met behulp van foto’s over omgaan met onrecht in je eigen omgeving.
  • Donderdag 28 februari in het parochiecentrum van Losser: Zin in film. Geloofsgesprek nav de Tien Beloftes van Anselm Grün over hoe deze je kunnen helpen in je eigen leven.
  • Donderdag 21 maart in De Wonne in Enschede (excursie): een kennismaking en rondleiding, waarin we zien hoe in Enschede hulp wordt gegeven aan kansarmen in onze samenleving.
  • Donderdag 16 of 23 mei (wordt tzt bekend gemaakt) in het Processiepark in Overdinkel: een meditatieve wandeling in het labyrint achter het processiepark met aansluitend een nabespreking.

 

Opgave: De avonden worden verzorgd door pastor Carla Berbée en Rietie Kenter. U kunt zich opgeven via email: r.kenter@live.nl of telefonisch: 06-38775591.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen