20141108-bruine_bonen

Sobere Maaltijd in de vastentijd op woensdag 8 april van 18.00 – 19.00 uur in Haaksbergen

Om stil te staan bij de honger in de wereld en de verspilling van voedsel organiseren verschillende kerken ook dit jaar weer een oecumenische Sobere Maaltijd.

De maaltijd wordt gehouden op woensdag 8 april in de Richtershof, von Heydenstraat 8 in Haaksbergen.

De maaltijd is van 18.00 – 19.00 uur.

De organisatoren van verschillende kerken willen samen een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen gebruiken, zonder vlees of vis, zoals zoveel mensen in de Derde Wereld dat dagelijks kennen. De afgelopen jaren waren er steeds zo’n 50 à 60 aanwezigen.

Als u wilt kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor het vastenactie project 2020 werken aan de toekomst voor betere kansen op de arbeidsmarkt voor arme dove jongeren in Malawi door scholing. De organisatoren vragen u één van hen te bellen of te mailen als u komt.

Vergeet niet een bord en bestek mee te nemen. Opgeven vóór woensdag 8 april 2020.

Ons e-mailadres is: rinavdhulst@kpnmail.nl

Meld dat u deelneemt in Haaksbergen.

Rina van der Hulst, tel. 053-5723440

Wilma de Ruiter , tel. 053-5728076

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen