Deelnemers training 'Voorgaan in liturgie'

Training ‘Voorgaan in liturgie’ afgerond

Afgelopen december hebben Rietie Kenter uit Maria Vlucht, Elles Veltkamp en Jacqueline Heuzels uit de Franciscusparochie, Gerrie Korten, Ivet Khazoum, Karl Grabmaier en Tiny Hannink uit de Jacobusparochie meegedaan aan de training ‘Voorgaan in liturgie’. Voor de één was het een opfriscursus. Voor de ander een begin om zich als parochiële voorganger te gaan inzetten voor de parochie. De training was vooral heel praktisch. Elke bijeenkomst hadden één of meer cursusten een korte viering of overweging voorbereid, die daarna werd besproken. Wat sprak ons gelovig aan? Hoe was de presentatie? Wat kunnen we exegetisch of dogmatisch zeggen over de inhoud? De groep was divers. De aanpak verschillend. Daar was ook ruimte voor. Dat maakte, dat we veel van en aan elkaar konden leren. Naast het oefenen in vieren, kwam ook theorie aan bod. We hebben we onder meer geprobeerd om met de zogenaamde methode van het ‘constructief Bijbel lezen’ heel precies naar Bijbelteksten te kijken. Van daaruit probeerden we tot een aansprekende vertaling naar het leven van alle dag te komen. We (het pastoraal team) hopen, dat we nog veel plezier aan deze vrijwilligers in onze parochies mogen beleven.

Pastoraal werker Frank de Heus

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen