2018 actie kerkbalans logo

U bent niet de enige

Het was maandag. Vroeg in de morgen. Als de wekker afgaat, wil je nog even blijven liggen en het opstaan uitstellen. Luisteren naar de nieuwsberichten. Verrassend was op 20 november de openingszin: “Goede morgen. U luistert nu naar de nieuwsberichten. Naast familie en vrienden nemen steeds meer mensen een goed doel op in hun testament”.  Een tekst die stemt tot nadenken.

Sommige zaken stellen we het liefst uit. Niet alleen het opstaan ’s morgens vroeg, maar ook andere zaken. We schuiven ‘t voor ons uit. Zoals het regelen van een wilsverklaring. We denken dat we nog genoeg tijd hebben. Maar, als ziekte ons overvalt, wat zijn dan onze wensen rondom behandeling of levenseinde. Zo vraagt ook besluitvorming over ons vermogen-na-ons-overlijden onze aandacht. Wat gaat er straks mee gebeuren? Dikwijls gaat een deel van ons vermogen naar de fiscus, soms wel 40 %. Laat u goed informeren, zodat het straks niet anders gaat dan u had gewild. Wanneer u kinderen heeft, gaan die om met het geld zoals u verwacht? Of maken ze reizen van duizend en een nacht en bouwen ze huizen als kastelen. De wereld is veranderd. Ook u kunt daarbij keuzes maken. Misschien is het juist daarom dat steeds meer mensen een goed doel opnemen in hun testament.  Onze parochie is, zoals sommige andere goede doelen vrijgesteld om belasting te betalen over erfenissen.  Zij heeft van de fiscus een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen.  En bedenk , u bent niet de enige bent die de KERK als goed doel in een testament opneemt. (Zie ook rubriek kerkbijdrage op deze website).

Thij Willems
Werkgroep kerkbijdrage

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen