Uitnodiging Alzheimercafé op donderdag 31 mei 2018

Dr. Klever, huisarts te Haaksbergen, komt op donderdag 31 mei in het Alzheimercafé. Hij wil met u in gesprek over hoe het is om voor iemand met dementie te zorgen. De huisarts is een belangrijke schakel in het netwerk van de dementiezorg, die vaak wordt geconsulteerd. Dat kan bijvoorbeeld bij de eerste twijfels, maar ook als het crisis is en iemand niet meer thuis kan wonen. Hij wil van u horen waar u tegen aan loopt. Wat uw dilemma’s zijn. Hij kan u vertellen waarvoor u contact kunt zoeken met uw huisarts.

Altijd al een vraag willen stellen aan een huisarts: schroom niet, neem uw vragen mee! We nodigen u van harte uit deze avond mee te maken. De titel van deze avond is: “In gesprek met de huisarts”.

Wanneer: donderdag 31 mei 2018

Waar: Café de Oude Molen, Fazantstraat 35, 7481 BG Haaksbergen

Inlichtingen: Ton Harmsen, Noaberpoort, tel. 053-5734617

De toegang is vrij (vrije gift is zeer welkom)

Inloop: 19.00 uur

Start programma: 19.15 uur

Einde: 21.30 uur

Flyer Alzheimercafé 31 mei 2018

Het Alzheimer Café Haaksbergen is een ontmoetingspunt voor mensen met vergeetachtigheid of dementie, hun naasten, mantelzorgers, begeleiders en allen die (professioneel) betrokken zijn bij vergeetachtigheid of dementie.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen