logo Franciscusparochie eenvoudig

Uitnodiging Thema avond bezoekwerk: Mag het ietsje meer zijn….?

De samenwerkende bezoekgroepen van de Haaksbergse geloofsgemeenschappen nodigen allen die geïnteresseerd zijn in “het omzien naar elkaar” van harte uit voor een thema avond over bezoekwerk.

Samen bezoeken onze vrijwilligers van de bezoekgroepen periodiek ca. 60 personen die behoefte hebben aan contact en een goed gesprek om hen daarmee te steunen in een vaak moeilijke situatie.

Misschien hebt u in uw buurt of kennissenkring ook contact met mensen die door ziekte, verlies of om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan een luisterend oor of een goed gesprek. En vaak blijkt het dan toch lastig te zijn om in dat contact verder te komen dan een praatje bij de koffie. De kans bestaat dat u er een onbevredigend gevoel aan over houdt. Op deze thema avond hopen wij u handvatten aan te reiken die u helpen om tot een zinvol gesprek te komen.

Mevrouw Bernanda van den Hengel zal deze avond aanwezig zijn om met ons na te denken hoe we onze gesprekken meer diepgang kunnen geven waardoor het contact voor hen die wij bezoeken van meer waarde kan zijn. Vandaar het thema van deze avond:

mag het ietsje meer zijn…..?

Mevrouw Van den Hengel is diocesaan diaconaal werker van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht en heeft o.a. bezoekwerk, diaconie en jongerenwerk in haar portefeuille.

De avond wordt gehouden op maandag 11 februari 2019 in de Pancratiuszaal aan de

Markt 20 in Haaksbergen.

U kunt vanaf 19:00 uur binnenlopen. De koffie of thee met iets erbij staat dan klaar.

Het programma start om 19:30 uur. Rond 21:00 uur sluiten wij de avond af waarnaar er nog gelegenheid is om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

Wilt u komen? Laat het ons dan uiterlijk 4 februari 2019 weten. U kunt hiervoor bellen met Johan Hofhuis: telefoon 06-18860346. Mailen mag ook naar jan.hofhuis@home.nl

Wij hopen u op deze thema avond te begroeten.

Met vriendelijke groet,

De wijkcoördinatoren van de samenwerkende

bezoekgroepen Haaksbergen

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen