logo Franciscusparochie eenvoudig

Van de bestuurstafel

Het is al weer enig tijd geleden dat wij als parochiebestuur iets hebben laten horen over de voortgang van het Parochieel centrum. Dit betekent niet dat er geen ontwikkelingen zijn. Vandaar dat wij via deze informatie de actuele stand van zaken willen berichten. Zoals ook in de media gemeld hebben wij ons bezig gehouden met de zienswijze op het nieuwe bestemmingsplan voor het Centrum. Daarbinnen willen wij het plan realiseren om te komen tot een parochieel centrum. De wensen waaraan dit parochieel centrum zou moeten voldoen zijn ingebracht door een werkgroep van parochianen en een lid van het pastoraal team. Nu de gemeenteraad het bestemmingsplan gaat vaststellen is duidelijk welke mogelijkheden er zijn. Daarover zullen wij in overleg treden met de gemeente en andere partijen. Inmiddels is de koper van het woongedeelte van de Pastorie aan de markt begonnen met de bouwactiviteiten en wordt de opdeling van het gebouw gerealiseerd. Dit zal tot enige overlast leiden bij de gebruikers van de kantoorruimte en Pancratiuszaal. Zodra meer duidelijk is op welke wijze wij onze plannen gaan realiseren zullen wij een nieuwe informatieavond gaan beleggen.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen