vastenactie

Vastenactie 2019

De samenwerkende parochies in Zuid Oost Twente – Maria Vlucht in Losser, Jacobus de Meerdere in Enschede en Sint Franciscus in Boekelo Buurse en Haaksbergen – steunen door middel van de Vastenactie 2019 een sociale werkplaats voor gehandicapten in Gambia. Dit is een project van Hennie en Winnie van der Meer uit Lonneker.

Tijdens hun vele bezoeken aan Gambia hebben zij de noden van dit arme land leren kennen. Gambia behoort tot de groep armste landen met het laagste inkomen per hoofd van de bevolking in de wereld. Vooral de leefomstandigheden van de gehandicapten zijn er schrijnend. In Afrika is men er in veel gevallen van overtuigd dat gehandicapten niets kunnen en nutteloos zijn. Deze mensen worden weggestopt of ze worden de straat opgestuurd om te bedelen. Om de status en leefomstandigheden te verbeteren werd in 2007 in samenwerking met de R.K. kerk St.Charles L’Wanga een werkplaats voor gehandicapten opgezet. De werkplaats is door de Gambiaanse overheid erkend als” goede doelen project”.

Bij de start van het project werden er alleen kaarsen gemaakt. In de loop van de jaren zijn er werksoorten bij gekomen. De werkplaats bestaat nu uit een naaiatelier, een winkel, een personenbus, een zeefdrukkerij en nu nog in een pril stadium een schoenmakerij. In de schoenmakerij zijn de machines aanwezig maar de vakkennis is onvoldoende. Door meer variatie in werksoorten en een toename van de inkomsten werd het mogelijk om het aantal medewerkers uit te breiden variërend van 18 tot 25.

Nu is het moment gekomen dat er stappen gezet kunnen worden naar verdere groei en zelfstandigheid. Door de inzet van vakbekwame schoenmakers, een tweede personenbus (die ook ingezet gaat worden voor gehandicaptenvervoer) en zonnepalen worden de inkomsten vergroot en kunnen er reserves gekweekt worden. Hierdoor kunnen zelfstandig grondstoffen aangekocht worden en machines kunnen vervangen worden na slijtage. De inzet van zonnepanelen is belangrijk voor de bedrijfszekerheid. De elektriciteit is zo onregelmatig dat er werkpieken en dalen ontstaan waardoor er soms ‘s nachts gewerkt moet worden om de opdrachten op tijd klaar te krijgen. Door de zonnepanelen kunnen opdrachten op tijd uitgevoerd worden en wordt de werkplaats een betrouwbare leverancier en is verdere groei mogelijk.

Met de aanschaf van een tweede handse personenbus, de installatie van zonnepanelen en de opleiding tot schoenmakers is een bedrag van € 23.000,- gemoeid. Het project om hierin te voorzien is goedgekeurd door de Bisschoppelijke Vastenactie.

Om een bijdrage te leveren aan dit goede doel worden door de werkgroep Vastenactie 2019 in onze parochie de volgende activiteiten opgezet.

Sponsorloop

Sportieve parochianen die mee gaan doen aan de Engelse Mijlenloop op 24 maart 2019 vragen wij om zich te laten sponseren. De werkgroep zorgt voor een flyer om binnen uw kennissenkring sponsoren te werven. De deelnemers krijgen een T-shirt die in de werkplaats in Gambia zijn bedrukt. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Johan Hofhuis tel. 06-18860346 of stuur een e-mail naar jan.hofhuis@home.nl

Kunstveiling

Net als vorig jaar organiseren wij weer een kunstveiling. Wij zijn dus weer op zoek naar schilderijen, aquarellen, pentekeningen, beelden, sculpturen etc. Hebt u een kunstwerk dat u beschikbaar wilt stellen voor het goede doel? Neem dan even contact op met Alice Snijders. Als dat kan stuur dan een foto van het object naar Alice Snijders e-mail: aster.snijders2@gmail.com

Misschien bent u wel creatief en maakt u leuke dingen, maar noemt u dat liever huisvlijt en geen kunst. Ook die producten zijn van harte welkom. Op de kunstveiling zetten we een kraam van waaruit wij die producten graag verkopen.

Basisscholen

Hennie en Winnie van der Meer kunnen voor scholen een boeiende lezing houden over wat het leven met een handicap betekent in Gambia. Als tegenprestatie wordt de leerlingen gevraagd om een actie te organiseren om daarmee een financiële bijdrage te leveren aan het project van de Vastenactie 2019.Wij hebben de RK basisscholen bezocht en geattendeerd op deze mogelijkheid. De Ariëns school doet mee!

Werkgroep Vastenactie 2019

Johan Hofhuis

 

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen