foto vastenactie 2020

Vastenactie 2020: ‘Werken aan je toekomst’ – project: Beroepsopleiding voor dove jongeren in Malawi

Vastenactie 2020 richt zich dit jaar op het thema ‘Werken aan je toekomst’. De inzet van Vastenactie is om projecten te ondersteunen die tot doel hebben om het voortgezet onderwijs te stimuleren en mensen te helpen een eigen onderneming op te zetten. Een paar jaar voortgezet onderwijs volgen en een ambacht leren, vergroot de kans om een redelijk inkomen te verdienen en een toekomst op te bouwen, aanzienlijk.

De samenwerkende parochies in Zuid Oost Twente: Maria Vlucht in Losser, Jacobus de Meerdere in Enschede en Sint Franciscus in Boekelo Buurse en Haaksbergen hebben besloten om gedurende deze vastenperiode het project ‘Beroepsopleiding voor dove jongeren in Malawi’ centraal te stellen.

In heel Malawi zijn er op dit moment drie dovenscholen voor basisonderwijs, maar vervolgopleidingen voor dove kinderen bestaan, op één na, nog niet. Vorig jaar is met steun van Vastenactie een pilot gestart, waarbij tien dove jongeren een vak konden leren. Het is logisch dat dit project ‘schreeuwt’ om voortzetting en uitbreiding.

Op één na bestaan in Malawi dus nog geen vervolgopleidingen voor dove kinderen waardoor zij niet de kans krijgen een vak te leren en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Dove kinderen behalen op de basisschool vaak niet het niveau dat nodig is voor een vervolg op een reguliere vakschool. ‘Green Malata’ is een opleidingscentrum waar jongeren een praktijkopleiding krijgen tot bijvoorbeeld bakker, elektricien, boer, kapper of IT-specialist. Vorig jaar besloot ‘Green Malata’ haar opleidingsmogelijkheden ook aan te bieden aan dove jongeren. Tien dove jongeren begonnen toen met een vervolgopleiding.

Het is voor dove jongeren in Malawi vaak extra moeilijk om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Maar wanneer zij een vak hebben geleerd zijn zij beter in staat om zelfstandig een inkomen te verwerven en zichzelf te onderhouden. En op termijn kunnen zij op hun beurt andere dove jongeren trainen in de vaardigheden die zij hebben opgedaan.

Vastenactie wil een grotere groep dove jongeren de kans bieden op een vervolgopleiding.

En daar kunnen wij als ZOT-parochianen ons steentje toe bijdragen door niet alleen geld op de collecteschaal te leggen tijdens extra kerkcollectes die gehouden worden gedurende de weekendvieringen tot en met Palmzondag, maar ook tijdens de ‘Sobere Maaltijd’ die woensdag 8 april om 18.00 uur gehouden wordt in de Richtershof, aan de Von Heydenstraat. Meer informatie over deze maaltijd volgt te zijner tijd.

Op zondag 22 maart wordt er ook nog een speciale middag georganiseerd waaraan iedereen mee kan doen! De middag begint om 13.30 uur in de pastorie van de Bonifatiuskerk met een korte toelichting op het project ‘Beroepsopleiding dove jongeren in Malawi’. Daarna volgt een bingo en vervolgens kan een wandeling door de natuur in de omgeving van de Veldmaat gehouden worden óf men kan oud-Hollandse spellen spelen. Het slot van de middag zal tussen vier uur en half vijf zijn met koffie en krentenwegge. Gedurende de gehele middag is er gelegenheid om de door parochianen gemaakte artikelen te kopen en waarvan de opbrengst uiteraard ook bestemd is voor dit project. En ook over deze middag zal op een gegeven moment meer informatie verstrekt worden.

Werkt u ook mee om dit project tot een ongekend groot succes te maken?

Foto logo vastenactie

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen