VELE HANDEN foto ophangen spandoek kerkbalans

Vele handen – Kerkbijdrage Actie-

De voorbereidingen voor de actie kerkbijdrage zijn bijna gereed. De spandoeken zijn uitgerold. De spreuk  “KERK BALANS” hangt bij de kerk. De enveloppen met brochures en een verzoek om uw bijdrage liggen klaar. Ruim honderd vrijwilligers zijn uitgenodigd voor de bezorging.

Samen dragen we er zorg voor dat de actie slaagt. Vele handen. Zeker, zo is het, vele handen maken licht werk. Dat hebben we bij de voorbereidingen ervaren. We hopen dat we ook op u mogen rekenen. Dan kunnen onze  kerken in balans blijven. De kerkbijdrage actie is noodzakelijk. Het is waarschijnlijk voor velen bekend dat Kerken in Nederland, in tegenstelling tot de ons omringende landen, zelf voor hun inkomsten moeten zorgen. Duitsland kent de Kirchensteuer. In België betaalt de staat de salarissen en vult tot op zekere hoogte de  tekorten aan. In Frankrijk zijn de kerken en pastorieën sinds  Napoleon eigendom van de staat en onderhouden deze dus ook. In Nederland is de kerk aangewezen op uw vrijwillige bijdrage. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we bij restauratiekosten van een monument mogelijk een gedeeltelijke bijdrage van het Rijk verwachten. Het ingezamelde geld bij onze kerkbijdrage actie komt geheel ten goede aan de kerk in onze eigen plaats. Mogen we u daarom vragen uw kerkbijdrage dit jaar met €10,- te verhogen?  Als velen dat doen kan onze kerk in balans blijven. Vele handen maken licht werk. Ook in onze kerk.

Thij Willems,

Werkgroep Kerkbijdrage

2018 actie kerkbalans logo

Start 20 januari “Geef voor je kerk”

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen