Plaatje aanmelding project vormselkracht

Vooraankondiging opgave vormselvoorbereiding

Pastor Margot Dijkman zal vanaf half mei elf scholen in onze parochie bezoeken om kinderen uit te nodigen mee te doen aan het parochieproject ‘Vormselkracht’. De kinderen krijgen dan een brief mee naar huis. ‘Vormselkracht’ is tevens de voorbereiding op het vormsel in 2018. Ook kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden.

Uitgebreide informatie vindt u vanaf half mei op onze website: www.franciscusparochie.nl onder de rubriek ‘sacramenten/vormsel’. Via onze website kunt u uw kind opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 26 juni. Die avond is de informatie- ouderavond, waarop ook de taken verdeeld worden. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen