Plaatje extra kerkcollecte jonge vrijwilligers, logo

Vrijwilliger op Wiedenhof

Sinds jaar en dag zijn er op zaterdagochtend vieringen in het Wiedenbroek, nu Wiedenhof geheten. Bewoners hebben vaak hulp nodig om de viering te kunnen bijwonen. Er is een groep die daar al jaren trouw en met veel voldoening en plezier voor zorgt. Inmiddels is ook de nieuwe vleugel bewoond. Om zoveel mogelijk bewoners die dat willen te kunnen ophalen, begeleiden en terug brengen zijn we op zoek naar nieuwe mensen om de groep uit te breiden.

De viering is om 10.30, het ophalen en terug brengen neemt een half uur in beslag, u bent dus van 10.00-12.00 bezig. Wanneer u een of meer zaterdagochtenden per maand beschikbaar kunt en wilt zijn, laat het dan weten!

 

Margot Dijkman
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen