Foto vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond 18 maart: Een aangepast programma

Het begin van de avond was gepland: Filmbeelden met feestelijk luidende klokken. Maar het werd anders. Een minuut stilte. Een kort gebed. Enkele uren voor de aanvang van deze avond op 18 maart werd Utrecht getroffen door een vreselijke aanslag. Drie doden en acht gewonden. Die aanslag raakte ook ons. Daarom een aangepast programma.

De film met herinneringen aan het startmoment van Actie Kerkbalans werd nu vertoond nádat de voorzitter van de Werkgroep Kerkbijdrage, Hans Beimer, overzichten en resultaten van de Actie Kerkbalans 2019 had gepresenteerd. Heldere overzichten, waarin niet alleen met resultaten per jaar en per locatie, maar ook werd aandacht geschonken aan leeftijdsopbouw van de gevers. De totaal opbrengst dit jaar: € 155.881. Hoger dan vorig jaar. Een woord van dank, maar ook een woord van zorg. Er is een tekort op de begroting én de gemiddelde leeftijd van de parochianen die onze kerkbijdrage-actie steunen wordt elk jaar hoger.

Aansluitend gaven Jeanette te Bogt, penningmeester van onze parochie en de heer Beimer toelichting op vragen van aanwezigen. Vragen over bijvoorbeeld de wisselende opbrengsten van begraafplaatsen en hoogte van de bisdom bijdrage. De informatie was verhelderend. Vanuit de gedachte ‘goede informatie is noodzakelijk’, droeg de Werkgroep Kerkbijdrage de laatste jaren duidelijk zorg voor goede communicatie. Een brochure waar ook parochianen aan het woord kwamen én regelmatig korte artikeltjes in “Op Weg”. Na een korte schriftelijke evaluatie van het communicatie materiaal werd de vrijwilligersavond in een gezellig samenzijn afgesloten.

Namens Werkgroep Kerkbijdrage

Thij Willems

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen