logo Franciscusparochie eenvoudig

Wat bezielt ons?

Ook dit jaar willen de Pastoraatgroep Franciscusparochie en het pastoraal team verder gaan met in alle geloofsgemeenschappen van onze parochie, bijeenkomsten te beleggen met dit thema. Het doel van de avond is om in gesprek te komen over vragen die ons allen als gelovig lid van de katholieke gemeenschap aangaan.

Vragen als: Hoe zijn we nu parochie? Waar staan we nu gelovig? Waar laten we ons door bezielen, begeesteren; waar worden we warm van? Wat geeft ons kracht?

Deze vragen kunnen helpen te ontdekken wie wij – in deze voor de kerk turbulente tijd – zijn en hoe wij in de huidige situatie kerk kunnen zijn. Waar ligt onze kracht, wat hebben wij te bieden? Waar en hoe komt voor ons geloven aan het licht? Hoe beleven en ervaren wij dat? Wat heeft voor ons toekomst?

Zo zal dit gesprek niet alleen verdieping brengen, maar ook zicht geven op wie wij als geloofsgemeenschap zijn, wat wij te bieden hebben en hoe wij daarmee het beste kunnen antwoorden op de noden van deze tijd.

Als volgende groep nodigen wij graag allen van de Pancratiusgeloofsgemeenschap uit voor deze bijzondere avond en wel op 12 november van 19.30 tot 22.00 uur in de Pancratiuszaal.

Iedereen van de Pancratiusgeloofsgemeenschap is welkom op 12 november en elke bijdrage is waardevol.

Wanneer? Maandag 12 november 2018.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.

Waar? Pancratiuszaal.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen