missio

Wereldmissiemaand 2017: Burkina Faso

 

wereld missio

De mensen in Burkina Faso, West-Afrika, hebben hun land de naam ‘Land van de oprechte mensen’ gegeven. Ze zijn trots op hun vreedzame revolutie en hun politieke traditie, op het goede samenleven van christenen en moslims, op de etnische verscheidenheid. Maar Burkina Faso is ook een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Klimaatveranderingen en droogteperiodes treffen vooral de gebieden die in de Sahelzone liggen, hard. Als er geen regen valt, lijden de mensen honger. Bij gebrek aan alternatieve inkomensbronnen beproeven velen hun geluk in de goudmijnen.

Burkina Faso staat dit jaar centraal in de Wereldmissiemaand oktober. Missio besteedt vooral aandacht aan de situatie van vrouwen en meisjes, die het in het alle daagse leven in het Afrikaanse land moeilijk hebben. Elk jaar worden duizenden meisjes gedwongen te trouwen, sommigen zelfs als ze pas elf of twaalf jaar oud zijn. Vaak krijgen ze kort daarna hun eerste kind. Een zwangerschap op zeer jonge leeftijd betekent een groot risico voor moeder en kind en de mogelijkheid om naar school te gaan eindigt met de zwangerschap. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij de congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud. Om voor deze kinderen te kunnen zorgen en om hen betere toekomstperspectieven te kunnen bieden is financiële ondersteuning nodig.
De extra kerkcollecte ten behoeve van de kinderen in Burkina Faso wordt in het weekend van 14 en 15 oktober tijdens alle vieringen in alle kerklocaties van de St. Franciscusparochie gehouden. Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u mensen van de parochies die zorgen dat de kinderen beschermd worden, dat ze genoeg te eten hebben en naar school kunnen gaan, waardoor zij betere toekomstperspectieven hebben.

Vrouwen uit Burkina Faso worden soms uit hun dorpsgemeenschap gestoten omdat ze een heks zouden zijn. Een onnatuurlijk beschouwde dood, zoals de dood van een kind, kan al snel aanleiding zijn tot een heksenjacht. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Om deze vrouwen op te kunnen vangen en hen uitzicht op een veilige toekomst te kunnen bieden, is uw financiële steun meer dan welkom.

22 oktober – Wereldmissiezondag – is vooral het feest van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. In Burkina Faso vragen de oudere vrouwen die het slachtoffer worden van een heksenjacht om onze solidariteit, betrokkenheid en steun. De extra kerkcollecte ten behoeve van deze vrouwen in Burkina Faso wordt in het weekend van 21 en 22 oktober tijdens alle vieringen in alle kerklocaties van de St. Franciscusparochie gehouden. Uw bijdrage aan deze collecte wordt gebruikt voor het pastorale werk in de parochies. Beide collectes worden van harte bij u aanbevolen. Bij voorbaat dank voor uw gebed, uw meeleven en uw geldelijke bijdragen.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen