2018 actie kerkbalans logo

Witte rook – actie kerkbalans 2018

Enthousiast mailde de voorzitter van de werkgroep kerkbijdrage een kort bericht naar Jeanette te Bogt, penningmeester van het bestuur en naar leden van de werkgroep: “witte rook”. De afgelopen week was de laatste hand gelegd aan de administratieve verwerking  van de opbrengsten en van toegezegde bedragen bij de actie kerkbijdrage. Nu reeds een fantastisch totaalbedrag van meer dan 153.000 euro. Een geweldig resultaat. In de komende week hopen we meer exacte cijfers van het eindbedrag te kunnen publiceren.

De actie kerkbijdrage, die bedoeld is om  bedoeld om onze geloofsgemeenschap financiële draagkracht te geven, wordt terecht ook de actie kerkbalans genoemd. Kerk-in-Balans. Door de inzet van een grote groep vrijwilligers hebben we parochianen op een positieve manier kunnen benaderen om ook dit jaar onze kerk financieel in balans te houden.

De actie had een goed resultaat. Bemoedigend was ook de toename van het aantal parochianen dat gebruik maakt van automatische overschrijvingen en van de fiscale mogelijkheden om  hun bijdrage via een z.g. “periodieke gift” te doen. Informatie over deze mogelijkheden vindt u op de parochie website:  http://www.pvhaaksbergen.nl/2018-periodiek-schenken-30-of-50-korting/.  Als periodieke gift kan immers de gehele kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar worden van  uw belastbaar inkomen, waarbij een aantal mensen het  fiscale voordeel (gedeeltelijk) weer  aan de parochie schenkt. Men zou kunnen zeggen een  “cadeautje van de belastingdienst”.

Graag willen we allen die hebben bijgedragen aan het positieve resultaat van de actie kerkbalans 2018 bedanken. Het is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ook financieel de zorgen van onze parochie te dragen. Bedankt voor uw inzet en financiële bijdrage!

Thij Willems

Werkgroep kerkbijdrage

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen