Plaatje extra kerkcollecte jonge vrijwilligers, logo

Zaterdag 2 juni 2018: we gaan samen een viering maken!

Uitnodiging voor kerkgangers, voorgangers, lectoren, koren, kosters, acolieten.

Donderdag 12 april heeft Ad de Keyzer in de Bonifatiuskerk een lezing gegeven over wat liturgie nu eigenlijk is.
Hij heeft ons geleerd dat we op verschillende manieren naar vieren kunnen kijken: bijvoorbeeld met een historische bril (wat ging er vroeger anders dan nu), met een wettelijke bril (hoe ‘willen’ de paus en de bisschop dat we vieren),en met een spirituele bril (hoe ervaren wij de viering als we daaraan deelnemen).

Als liturgisch beraad willen we nu het geleerde samen met koorleden, lectoren, kosters, voorgangers en iedereen die zich verder betrokken voelt bij onze kerk proberen in de praktijk te gaan brengen.

Op zaterdag 2 juni willen we samen een viering maken, samen nieuwe en bekende liederen (zowel traditioneel als modern) instuderen om uiteindelijk samen te gaan vieren. Dit gaan we doen in de St. Pancratiuskerk op de Markt.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur inloop met koffie en thee
16.00 uur gezamenlijke start en inleiding, daarna in groepen aan de slag
18.00 uur soep met een broodje
19.00 uur afsluitende viering

Om één en ander goed te kunnen voorbereiden én om te weten hoeveel broodjes we moeten gaan smeren, willen we graag weten wie er komt.

Je kunt je hiervoor opgeven bij het centrale secretariaat: secretariaat@franciscusparochie.nl.

Het belooft een inspirerende dag te worden, dus meld je aan en komt allen.

Graag aanmelden vόόr maandag 14 mei 2018!

Namens het liturgisch beraad,
Margot, Ton, Michaela

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen