Foto vormsel viering 2019

Zaterdag 9 februari: Vormselviering

Komende zaterdag om 18.30 uur zal Mgr. Hoogenboom, onze hulpbisschop, het sacrament van het heilig Vormsel toedienen aan dertien Vormelingen uit onze parochie. Mgr. Hoogenboom vervangt Kardinaal Eijk, die nog herstellende is van een knieoperatie. Het uur voor de viering zal Mgr. Hoogenboom kennis maken met de Vormelingen, hun ouders, broers en zussen. Met de viering komt er een einde aan een toch behoorlijk intensieve voorbereiding, die al in september begon. Voor de deelnemers waren de stages het hoogtepunt. Zo liepen onze vormelingen mee op Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek, Zorgboerderij Buitenkans, de Zondagmiddaggroep op de Veldmaat, het Saalmerink, de Voedselbank in Enschede en bij onze koster Jos van de Bonifatiuskerk. We hebben geprobeerd kinderen ervaringen te laten opdoen, die nieuw en inspirerend voor hen zijn. Hopelijk gaat er nu ook een groepje door met pastor Margot Dijkman als M25 (M twentyfive)-groep. Vrienden en vriendinnen mogen meegenomen worden. Samen met pastor Margot gaan ze verder ontdekken, hoe je geloof handen en voeten kunt geven. Wellicht in de gevangenis? Bij de politie? In een zorgcentrum? Dat is aan de kinderen en hun ouders. De groep was dit jaar kleiner dan andere jaren, maar de kwaliteit was goed! Anders dan vroeger wordt er steeds meer bewust gekozen. We wensen de Vormelingen veel Geestkracht toe en hopen, dat veel parochianen samen met hen komen vieren. Laat de jongeren voelen, dat ze belangrijk voor ons zijn!

Pastoraal werker Frank de Heus

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen