Boeket bloemen, ‘Zeg het met bloemen’

‘Zeg het met bloemen’

Het is een uitdrukking die iedereen wel kent. Druk met het geven van bloemen uit dat je meeleeft met het verdriet en de vreugde, met de zorg en het geluk dat mensen overkomt. In de verschillende gesprekken die gevoerd zijn rond het nieuwe beleidsplan en rond de vraag ‘wat bezielt ons’ kwam steeds terug dat we een groot belang hechten aan de betrokkenheid bij elkaar. Die is er in de verschillende gemeenschappen van de Franciscusparochie.

We hoorden ook hoe dat in de Sint Jan in Enschede versterkt is door vanuit de viering een parochiaan een boeketje bloemen te brengen. Het is een oud gebruik uit de Lourdeskerk en een goede gewoonte in de Boekelose geloofsgemeenschap. Dat bracht de pastoraatsgroep (na overleg met locatieraad en bestuur) er toe vanaf de advent in de Pancratius, Bonifatius, in Buurse en de Lourdeszaal één keer per maand iemand vanuit de viering een boeket bloemen te laten brengen. Aan het begin van de viering zal gezegd worden voor wie de bloemen zijn, aan het eind wordt gevraagd wie ze weg kan brengen. Achterin de kerk zal een doos komen te staan waarin u enerzijds een briefje kunt doen met naam en adres van iemand die u een bloemetje zou willen geven, met de reden waarom en eventueel kan er ook een donatie in. De leden van de pastoraatsgroep maken elke maand een keuze.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen