Logo Kerkbalans 2019

Zorgen en kansen

Het einde van het jaar is een bijzondere tijd. Een paar dagen vrij. Hopelijk even los komen van dagelijkse zorgen. Familie bezoek. Kleinkinderen op visite krijgen. Misschien heeft u met kerstmis ook nog een van de kerstvieringen meegemaakt. Meegezongen met oude liederen. Een thuisgevoel. Misschien ook ervaren dat er in onze kerk ook eigentijdse teksten en liederen gebruikt worden. Kerk blijft niet stilstaan. Zorg om toekomst en tradities ontmoeten elkaar in onze kerk. Ontmoeten, samenkomen en zingen. Dat geeft warmte. Hopelijk heeft u dat kunnen ervaren. Velen hebben zich er als vrijwilliger voor ingezet en zorgden hopelijk voor inspirerende samenkomsten. Dat is de ene kant van het verhaal.

Maar de andere kant: onze kerk is niet zonder zorgen. Zoals u misschien weet, heeft onze parochie in de begroting van dit jaar een tekort van meer dan 75 duizend euro. Vanuit de Werkgroep Kerkbijdrage doen we er, samen met veel vrijwilligers, alles aan op de opbrengst van de Actie Kerkbijdrage naar een hoger peil te brengen. Daar hoort passende reclame bij. Daarom stond dit jaar in veel tekstboekjes van kerstvieringen het logo “Geef voor je kerk”. Een oproep aan ieder van ons. De Actie Kerkbalans, die van 19 januari tot 2 februari wordt gehouden, is een kans om de financiën van onze parochie weer in balans te brengen. De Actie Kerkbalans: ”Geef voor je kerk”. Wij kunnen er samen voor zorgen dat we ook in de toekomst een warme en vitale parochie kunnen zijn. Voor u en voor uw kleinkinderen.

Thij Willems

Werkgroep Kerkbijdrage

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen