Logo Kerkbalans Franciscus

Brief van pastoraal team en bestuur

Verbinden en ontmoeten    Actie kerkbalans 2017

Beste parochianen,

Wij vormen samen onze Franciscusparochie, waarin we elkaar steunen op belangrijke momenten in ons leven. Met elkaar houden wij de parochie in stand. Door de actie Kerkbalans en uw bijdrage kunnen we de deuren open zetten en velen welkom heten. in 2016 heeft u ons wederom royaal gesteund. Hartelijk dank daarvoor.

Wij willen in 2017 doorgaan op de ingeslagen weg, geïnspireerd door de naamgever van onze parochie: Sint Franciscus van Assisië.  Concreet inhoud geven aan onze geloofsgemeenschap door jonge mensen te inspireren en de vertrouwde parochianen te bemoedigen en te ondersteunen. Wij willen verbinden en ontmoeten. Bouwen aan een vitale en bloeiende gemeenschap.

Met een kerkbijdrage van 125 euro per huishouden per jaar hebben we reeds een sluitende begroting en zijn we in staat de diverse activiteiten in 2017 voort te zetten en nieuwe initiatieven te ontplooien.

In de folder van  de actie Kerkbalans staat op welke manier wij samen kerk willen zijn. Prioriteiten hierin zijn:

  • De aandacht en zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden;
  • Aandacht bij vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk en feestelijke vieringen rond Pasen, Pinksteren en Kerst;
  • Projecten voor kinderen, jonge mensen, ouderen en begeleiding van vrijwilligerswerk;
  • Het onderhoud van kerken en pastorale centra;
  • Deelname aan bedevaart naar Kevelaer en Lourdes;
  • Goede informatie over ons geloof en berichten over onze gemeenschap via “Op Weg” en de website van de St. Franciscusparochie.

 Het bestuur kan doen wat de inhoud van de portemonnee toelaat. Uw bijdrage is noodzakelijk en meer dan welkom. Wij menen dat onze gezamenlijke geloofsgemeenschap, de parochie dit waard is. Daarom doen wij dit beroep op u en willen we u bij voorbaat hartelijk dank zeggen voor uw bijdrage.

Bestuur en pastoraal team St. Franciscusparochie

 

PDF Brief pastoraal team en parochiebestuur

Klik hier voor de brochure 2017:  brochure 2017 voorkant, , brochure 2017 achterkant

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen