2018 actie kerkbalans logo

De kerkbalans van start

 

Zullen kinderen dit jaar de klokken luiden?

Het is een traditie. Onder het luiden van de klokken gaat de kerkbijdrage-actie van start. Op zaterdag 20 januari zullen om één uur meer dan 2000 klokken in ons land te horen zijn. Geïnspireerd door de Elisabethparochie van Midden Zeeuws-Vlaanderen, waar jongeren, met een lang touw vanuit de toren, de klokken geluid hebben, zochten we naar mogelijkheden om ook bij ons jongeren heel concreet bij de manifestatie te betrekken. Immers met de kerkbijdrage-actie willen we niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst de parochie financieel in balans te houden. Daarom betrekken we jongeren nadrukkelijk bij de start van onze actie. Jongeren, actief in onze kerk, hebben we uitgenodigd. Uitgenodigd voor een spannende tocht in de eeuwenoude klokkentoren. Zullen zij daar ook de klokken luiden?

Wilt u de start van de actie meemaken? U bent welkom. Vanaf twaalf uur staat in de Pancratiuszaal van de pastorie fris, koffie, thee en een klokkenluidersbroodje klaar. De voorzitter van de werkgroep kerkbijdrage, Hans Beimer, zal u welkom heten. Daarna gaan we naar de kerktoren. De klokken zullen luiden. De kerkbijdrage-actie gaat van start. Een actie om onze kerk, vandaag en morgen, financieel in balans te houden. Komende week krijgt u een uitnodiging in de brievenbus. Een uitnodiging om zelf uw kerkbijdrage te geven. De opbrengsten van de kerkbijdrage-actie waren in de afgelopen jaren bijzonder goed. Veel mensen deden mee. We hopen dit jaar weer op een succes. Daar gaan we voor. Doet u ook mee?

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen