Afbeelding 2 kerkbalans

De kerkbalans van start

JONGEREN   LUIDDEN   DE   KLOKKEN !

Het is een traditie. Ook in Haaksbergen. Onder het luiden van de klokken ging de kerkbijdrage-actie van start. Op zaterdag 18 januari 2020 om één uur waren meer dan 2000 klokken in ons land te horen. Geïnspireerd door de Elisabethparochie van Midden Zeeuws-Vlaanderen, waar jongeren, met een lang touw vanuit de toren, de klokken geluid hebben, zochten wij naar mogelijkheden om ook bij ons jongeren heel concreet bij de manifestatie te betrekken. Immers met de kerkbijdrage-actie willen we niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst de parochie financieel in balans te houden. Daarom betrekken we jongeren nadrukkelijk bij de start van onze actie. Ook dit jaar hadden we jongeren uitgenodigd voor een spannende tocht in de eeuwenoude klokkentoren.

Vanaf twaalf uur stond in de Pancratiuszaal van de pastorie fris, koffie, thee en een klokkenluidersbroodje klaar. De voorzitter van de werkgroep kerkbijdrage, Hans Beimer, heette iedereen welkom. Daarna naar de kerktoren. De klokken gingen om 13.00 luiden. De kerkbijdrage-actie ging van start. Een actie om onze kerk, vandaag en morgen, financieel in balans te houden. In de week van 18 tot 25 januari kregen betrokken parochianen een uitnodiging in de brievenbus. Een uitnodiging voor kerkbijdrage. De opbrengsten van de kerkbijdrage-actie waren in de afgelopen jaren bijzonder goed. Veel mensen deden mee. We hopen dit jaar weer op een succes.

Afbeelding 3 kerkbalans

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen