Evenementen - 2 okt 18

Datum
Activiteit
Activiteit
02/10/2018
19:00

Dinsdag 2 oktober: Lectio Divina of aandachtig Bijbellezen

Lectio Divina of aandachtig Bijbellezen.

Lectio Divina is ontstaan in de kloosters. Het bestaat uit vier onderdelen: Lectio: Het lezen, Meditatio: Hoe komt de tekst bij je binnen?, Oratio: Gebed als samenspraak met God, Contemplatio: Wat valt er bij je binnen? Wat heeft dit met je gedaan, met eventueel daarop volgend Actio: Waarmee wil ik iets gaan doen?

Daar hoort geen achtergrondinformatie bij, maar soms is het vanuit onze protestantse manier van Bijbellezen wel goed, is onze ervaring, om een paar vragen aan de orde te laten komen. We zullen op 21 augustus lezen uit Psalm 84: 1-8. Ds. Haasnoot zal enige informatie geven over de achtergrond van de psalm, waarna we in stilte horen wat deze psalm ons te zeggen heeft. We brengen daarna, ook in stilte, wat we aan God zouden willen vragen of waar we God gemist hebben. Vervolgens praten we na over wat deze psalm met ons gedaan heeft. De volgende avond, 2 oktober, gaat het over Psalm 84: 9-13.

 • Begeleider: dominee Olaf Haasnoot
 • Data: dinsdag 21 augustus, 2 oktober, enzovoort …
 • Tijd: aanvangstijd: 19.00 uur
 • Locatie: achter de kerk in Usselo, in de Consistorie of de Gerfkamer
 • Opgave:  tel.: 06 331 90 645, dominee Olaf Haasnoot ( vóór 21 augustus)

Lees meer ...

02/10/2018
20:00

Dinsdag 2 oktober: Boekbespreking De Kabbalist

Sinds een paar jaar komt een groep van ongeveer tien mensen een keer of vier in het winterseizoen bijeen voor het bespreken van een boek. De groep bestaat uit mensen vanuit de verschillende kerken. De werkwijze is dat elke deelnemer een bladzijde kiest uit een gekozen boek om voor te lezen; een bladzijde die hem of haar om wat voor reden dan ook aanspreekt. Samen daarop doorpratend, komen er soms fascinerende en soms ingrijpende gesprekken uit. Het boek dat we op de eerste avond bespreken is: “De kabalist” van Geert Kimpen. Wilt u meelezen, bent u van harte welkom!

 

 • Begeleider: Nynke van Genderen
 • Data: dinsdagen 2 oktober, 13 november, 15 januari en 26 februari
 • Tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur
 • Locatie: Consistoriekamer Protestantse kerk,  Jhr. von Heijdenstraat 4
 • Opgave: email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl  tel.: 053 572 24 36
 • Aantal deelnemers: 10

Lees meer ...

 • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

  Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen