Afb. De kabbalist

Dinsdag 13 november: Boekbespreking de kabbalist

Datum/Tijd
Datum(s): 13/11/2018
20:00 - 22:00


Sinds een paar jaar komt een groep van ongeveer tien mensen een keer of vier in het winterseizoen bijeen voor het bespreken van een boek. De groep bestaat uit mensen vanuit de verschillende kerken. De werkwijze is dat elke deelnemer een bladzijde kiest uit een gekozen boek om voor te lezen; een bladzijde die hem of haar om wat voor reden dan ook aanspreekt. Samen daarop doorpratend, komen er soms fascinerende en soms ingrijpende gesprekken uit. Het boek dat we op de eerste avond bespreken is: “De kabalist” van Geert Kimpen. Wilt u meelezen, bent u van harte welkom!

 

  • Begeleider: Nynke van Genderen
  • Data: dinsdagen 2 oktober, 13 november, 15 januari en 26 februari
  • Tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur
  • Locatie: Consistoriekamer Protestantse kerk,  Jhr. von Heijdenstraat 4
  • Opgave: email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl  tel.: 053 572 24 36
  • Aantal deelnemers: 10

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen