Afb. Kookproject

Donderdag 4 oktober: Kookproject ‘Aan tafel’

Datum/Tijd
Datum(s): 04/10/2018
14:30 - 17:30


Cocky Roessen werkt namens de Protestantse Gemeente als diaconaal medewerkster voor het project ‘Eenzaamheidszorg’. Zij verzorgt in samenwerking met het Kulturhus het Kookproject ‘Aan tafel’

  • Contactpersoon: Cocky Roessen
  • Data: 6 september , 4 oktober, 8 november, 6 december 2018 en 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 3 mei, 6 juni en 4 juli 2019
  • Tijd: van 14.30 uur tot 17.30 uur
  • Locatie: Kulturhus, Sterrebosstraat 2
  • Kosten: € 3,75
  • Opgave: Uiterlijk tot woensdag, voorafgaande aan de datum, via email: c.roessen@pkn-haaksbergen.nl of tel.: 06 445 44 649, Cocky Roessen of tel.: 053 574 17 25, het Kerkelijk Bureau

Als u een keer met Cocky Roessen wilt praten, kunt u een afspraak maken. Ze is ook coördinator van een ‘Budgetmaatjes’ project, onderdeel van het Noodfonds. Dit houdt in, dat mensen, aangemeld via de Gemeente Haaksbergen of andere hulpverlenende instanties, worden geholpen met het weer op orde brengen van de administratie.

Vrijwilligers voor ‘Budgetmaatje’ zijn nodig! Wie zich opgeeft, krijgt eerst een training. Werktijden: maandag en woensdag van 08.00 uur tot 14.30 uur en donderdag  van 08.00 uur tot 15.00 uur.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen