logo

Uitnodiging voor alle betrokkenen bij de liturgie

Datum/Tijd
Datum(s): 13/02/2018
19:30 - 21:30


Uitnodiging voor kerkgangers, voorgangers, lectoren, koren, kosters, acolieten, 

Het liturgisch beraad organiseert op 13 februari in de Bonifatius kerk een avond rond liturgie voor alle betrokkenen bij de liturgie in de Franciscusparochie. Ad de Keijzer zal met ons zijn gedachten en inzichten delen over liturgie. Het gaat om vragen als: Wat is liturgie eigenlijk? Wat wil het bewerken? Wat wil liturgie ons geven? Welke rollen zijn er en hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat vraagt liturgie van ons?

Ad de Keijzer was jarenlang dienstverlener voor liturgie van het aartsbisdom. Hij werkt nu bij de zusters JMJ en bij het Titus Brandsma instituut. Daar is zijn aandachtsgebied de liturgie en de spiritualiteit ervan. Hij is behalve deskundig ook een heel inspirerende en boeiende verteller.

De avond begint om 19.30 en eindigt om 21.30

Opgeven voor koorleden bij secretaris van het koor, voor anderen bij secretariaat@franciscusparochie.nl graag voor 10 februari.

Het liturgisch beraad.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen