Franciscuskoor


Fons ter Haar

 Telefoon thuis: 053 5722853Persoonlijke Email:a.j.ter.haar@kpnmail.nl

Persoonlijke Emailajterhaar@hetnet.nl

 

Marjan Lentink

Telefoon thuis: 053- 572 23 99Persoonlijke Emailmt.lentink@gmail.com

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen