logo

Uitnodiging Lourdesgemeenschap

vrijwilligerswerk

Wat bezielt ons?

 

Komend jaar willen de pastoraatsgroep en het pastoraal team in alle gemeenschappen van onze parochie bijeenkomsten beleggen met dit thema. Het doel van de avond is om in gesprek te komen over vragen die allen als gelovig lid van de katholieke gemeenschap aangaan. Vragen als: Hoe zijn wij nu parochie? Waar staan we nu gelovig? Waar laten we ons door bezielen, begeesteren, waar worden we warm van? Wat geeft ons kracht? Deze vragen kunnen helpen te ontdekken wie wij zijn en hoe we in de huidige situatie kerk kunnen zijn. Waar ligt onze kracht, wat hebben we te bieden? Waar en hoe komt voor ons geloven aan het licht? Hoe beleven en ervaren we dat? Wat heeft voor ons toekomst? Zo zal dit gesprek niet alleen verdieping brengen, maar ook zicht geven op wie we als geloofsgemeenschap zijn, wat we te bieden hebben en hoe we daarmee het beste kunnen antwoorden op de noden van deze tijd. Als eerste nodigen wij graag allen van de Lourdesgemeenschap uit voor deze bijzondere avond en wel op 14 november in de Lourdeszaal van 19.30-22.00. Deze bijeenkomst is de eerste van een aantal bijeenkomsten hierover in onze Franciscusparochie. In 2018 zullen de andere gemeenschappen volgen.   Iedereen van de Lourdesgemeenschap is welkom op 14 november en elke bijdrage is waardevol.

Wanneer: dinsdag 14 november 2017

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Waar: Lourdeszaal.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen