Franciscus

Nieuws en info

Missie van de parochie

Drie Bijbelteksten vormen de kern van de Franciscaanse manier van leven, te weten: Matteüs 19, 16-30, Matteüs 16, 24 en Lucas 9, 1-6. Zij mochten Franciscus in het bijzonder inspireren. Dit was, wat hij zocht: ‘Dat wil ik, dat zoek ik, daaraan wil ik mijn leven geven!’(1Cel 22)  De laatste tekst nemen wij als leidraad voor hoe wij parochie willen zijn:

‘Jezus riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen: ‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen.’

Vanuit deze tekst komen wij tot het volgende mission-statement voor onze parochie:

Inbrengen

De parochie staat  voor grote veranderingen. Er moeten radicale keuzes gemaakt, waarbij we terug moeten van minder zorg om het in stand houden van een te grote jas, naar zorg om de inhoud, naar leven vanuit het Evangelie. We willen een geloofwaardige en eerlijke kerk zijn, een kerk van mensen, een kerk die van mensen houdt, die troost, lacht en bemoedigt; een kerk van mensen die er voor elkaar zijn als het nodig is. Eenvoudig en nuchter. Zo kan elke parochiaan zijn of haar inbreng hebben en wordt er van iedereen wat verwacht.

Opbouwen

Wij moeten net als Franciscus het vertrouwde loslaten en op weg gaan. Daar is moed voor nodig. Humor en blijmoedigheid kunnen we goed gebruiken. We willen de kerk opbouwen vanuit de basis. We moeten leren (noodgedwongen) minder vast te zitten aan bezit (gebouwen), meer flexibel durven zijn in onze gemeenschapsvormen. Professionals zijn belangrijk vanwege hun specifieke theologische en pastorale vaardigheden. Zij zouden de inspirerende leiders moeten zijn voor onze geloofsgemeenschappen. Maar professionals zijn voorbijgangers. Het zijn de vrijwilligers, de ‘gewone’ parochianen ter plekke, die de kerk vormen en dragen en de samenleving laten zien, wat het evangelie voor hen betekent. Wat vertrouwd en goed is willen we zo mogelijk behouden, maar we willen met elkaar  ook bouwen aan nieuw vormen van kerk-zijn, waar mogelijk in oecumenisch verband.

Uitstralen

De natuur is in Boekelo, Buurse en Haaksbergen nooit ver weg. Een deel van de parochianen heeft een agrarische achtergrond en verdient zijn brood met veeteelt en landbouw. Arbeiders en boeren hebben met Franciscus de eenvoudige levensstijl en nuchterheid gemeen. Aandacht voor behoud van de schepping, duurzaamheid, evangelisch leven vanuit franciscaanse waarden en normen, aandacht voor de kwetsbare medemens, sluiten aan bij wat in onze parochie leeft. In onze parochie willen we aandacht hebben voor het verbinden van gemeenschappen, werkgroepen en mensen. We willen geen geïsoleerde parochie zijn. We zijn onderdeel van de maatschappij en deel van de wereldkerk. Dat willen we uitstralen.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen