Heus de Frank (2)

Frank de Heus, pastoraal werker

Geboren en getogen ben ik in de Domstad Utrecht. Daar ben ik opgegroeid in een jonge, levendige, gemoedelijke parochie, die eind jaren zestig uit de grond werd gestampt. Aanvankelijk kerkten we in een school. Begin jaren zeventig kwam er een eigen gebouw, dat als ontmoetingscentrum een plek in de nieuwe wijk Overvecht kreeg. Ik heb Theologie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit te Utrecht. Eerder had ik al een studie Sociale Geografie (Ruimtelijke Planning) aan de Rijksuniversiteit afgerond. Theologie was echter geen tweede keuze voor mij. Het kwam slechts later op mijn pad. Anders dan bij Sociale Geografie dat natuur-wetenschappelijke methoden hanteert, leerde de theologie mij de weg naar binnen te gaan. In de oecumenische setting van de studie destijds werd ik gevoelig gemaakt voor de vele wijzen, waarop mensen naar God en de wereld om hen heen kunnen kijken. Voor mij persoonlijk speelt de franciscaanse spiritualiteit daarbij een grote rol. Via Zutphen, waar ik mij met name heb toegelegd op catechese en kerkopbouw, Amersfoort Noord en Bunschoten-Spakenburg, waar ik een bijzondere opdracht had voor het van de grond tillen van een oecumenische geloofsgemeenschap in de vinex-wijk Vathorst rond Hooglanderveen ( zeer inspirerend!) ben ik terechtgekomen in de Franciscusparochie met opnieuw catechese en kerkopbouw als belangrijkste werkterreinen. Sinds september 2014 verricht ik hiernaast meer en meer werkzaamheden t.b.v. de Jacobusparochie in Enschede en de parochie ‘Maria Vlucht’ rond Losser.

pastor Frank de Heus, pastoraal werker

t: 06 300 988 33 / e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl/ @FrankdeHeus  (Twitter.com) en Facebook

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen