Rekveld Willy

Willy Rekveld, priester

De eerste elf jaar van mijn leven woonde ik daar en in 1963 zijn we verhuisd naar Lettele. Hier had mijn vader een schildersbedrijf. In dit dorp maakte ik de lagere school af en ging vervolgens in Deventer naar de R.K. L.T.S. Hierna ging ik als 16 jarige, als metselaar in de bouw aan het werk. Ruim 25 jaar was ik werkzaam in de bouw. De kerk speelde tijdens mijn jeugd een belangrijke rol in ons gezin. Na mijn Eerste Heilige Communie werd ik misdienaar, later acoliet en ging bij het herenkoor. Hiernaast was ik actief in het verenigingsleven in ons dorp, bij de voetbal als leider van het eerste elftal, voetbalscheidsrechter en had een discotheek. Daarbij heb ik ook nog menig plaatje gedraaid op feestjes en partijen o.a. voor de plaatselijke carnavalsvereniging. Na het 2e Vaticaans concilie werden de gelovigen aangespoord om actiever een rol te gaan vervullen in de kerk. Zo werd ik lid van de parochievergadering en van hieruit door onze pastoor gevraagd om gebedsvieringen te gaan verzorgen o.a. de avondwake en voor de catechese rond de eerste heilige Communie en het Vormsel. In ons gezin was inmiddels iedereen getrouwd. Bij mij speelde in die periode van mijn leven de vraag: wat is mijn toekomst en wat wil ik met mijn leven?

Na vele gesprekken met pastoor A. Weijs van de Nicolaas parochie in Lettele nam ik op 40 jarige leeftijd in 1990 contact op met de verantwoordelijken voor de priesteropleiding in ons aartsbisdom en met de priesteropleiding Bovendonk in het Brabantse Hoeven, een opleiding voor mannen die vanuit hun beroep priester willen worden en opgericht door de toenmalige bisschop van Breda, Mgr. Ernst. Na enkele gesprekken met de verantwoordelijken en aangenomen te zijn als priesterstudent sloeg de twijfel toe en heb ik een brief geschreven dat ik er vanaf zag. Deze twijfel en daarmee de innerlijke strijd hebben twee jaar geduurd, maar hierin mocht ik ervaren dat God mensen roept bij naam. In het jaar 1993 nam ik het besluit de stap te zetten en aan Zijn roepstem gehoor te geven. Zo begon ik op  de priesteropleiding Bovendonk aan mijn vorming en studie om priester te worden in de R.K. Kerk. Na vier jaar deeltijd studie theologie mocht ik aan een stage beginnen in de parochies van Wijk bij Duurstede en Cothen. Twintig uur pastorale stage per week onder begeleiding van twee ervaren priester die daar pastoor waren naast de theologiestudie. In het jaar 1999 werd deze studie afgerond met het schrijven van een scriptie: ‘Catechese een kans tot kerkopbouw’. In mei van dat jaar werd ik tot diaken gewijd door toenmalige bisschop Muskens. Op 25 september 1999 ben ik op 48 jarige leeftijd tot priester door de toenmalige Aartsbisschop van Utrecht, Kardinaal Simonis. Mijn eerste benoeming was eerst aanspreekbare pastor in het Twentse Bentelo en Hengevelde, de nu H. Geestparochie, en voor enige priesterlijke taken in Delden, Goor, Beckum en Sint Isidorushoeve. Na twee jaar werd ik ook de waarnemend pastoor in Goor, Beckum en Bentelo. Omdat het een regel in het Aartsbisdom is dat de eerste benoeming voor vijf jaar is, werd ik in september 2004 benoemd tot pastoor in de regio IJsselvallei, sinds 2010 de HH. Franciscus en Clara parochie en ging in Twello wonen. Met spijt verlaat ik deze parochie om per 1 september  te gaan werken als priester in.de parochies St. Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en H. Franciscus van Assisië. Ik hoop spoedig mijn plek gevonden te hebben en als pastor op een vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen. Ik heb er vertrouwen in.

Pastor Willy Rekveld.

Email  (graag uw email naar beide adressen sturen):

w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
en
wrekveld@gmail.com

Telefoon:  06 20874866

 

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen