H. Marcellinus

Marcellinuskerk (2)Per 1 januari 2013 is de Marcellinuskerk aan de eredienst onttrokken. Per 1 juli 2016 is de H. Marcellinuskerk verhuurd aan Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg. Dankzij de inzet van velen, waaronder de vrijwilligers van Boekelo, heeft de kerk in Boekelo nu een nieuwe bestemming. Daarmee is een einde gekomen aan de onzekere tijd voor de ‘oude’ parochianen van de Marcellinuskerk. Sacramentele vieringen vinden er niet meer plaats, maar het gebouw kan voorlopig nog wel gebruikt worden voor gebedsbijeenkomsten en andere activiteiten van de parochie. Op de eerste zondag van de maand komt de gemeenschap er samen voor een gebedsbijeenkomst. Na de bijeenkomst wordt er koffie gedronken. Dit is een belangrijk brandpunt voor de geloofsgemeenschap van Boekelo. Rond de feestdagen zijn er bijzondere activiteiten voor kinderen zoals een Palmpasenoptocht, een Sint Maartenoptocht en een Kinderkerstviering. Het koor Inspiration geeft soms concerten. Er is aandacht voor oecumene, bijvoorbeeld in de Vastentijd vóór Pasen en in de Advent voor Kerstmis, wanneer er oecumenische vespers plaatsvinden. Het gemengd koor vliegt echter ook uit en verzorgt de zang in vieringen in omliggende kerken in Enschede, Buurse en Haaksbergen.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen