O.L.V. van Lourdes

SONY DSCPer 1 januari 2013 is de O.L.V. van Lourdeskerk aan de eredienst onttrokken. De Lourdeszaal is echter nog steeds in gebruik. Op de woensdagochtend om 9.00 uur komt nog steeds een deel van de oude parochiegemeenschap met parochianen uit de andere ‘oude’ parochies samen om hun geloof te vieren. Er wordt een half uur gevierd en voorts een half uur koffie gedronken. Maar de zaal wordt ook voor andere activiteiten gebruikt. De computerclub komt er samen op de woensdagochtend. Om de week wordt er op de woensdagmiddag gekaart. De doopvoorbereiding van de nieuwe Franciscusparochie vindt er plaats en nog veel meer. De vrienden van de Lourdes hebben een flink bedrag geschonken om het gebruik van de zaal financieel mogelijk te maken. Hier vind je nog de oude gezelligheid, die zo kenmerkend was voor de Lourdesparochie.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen