Tarieven en misintenties

Opgaveformulier misintenties: Opgaveformulier (mis)intenties en jaargedachtenissen. U kunt dit formulier printen en inleveren op één van onze secretariële steunpunten van onze parochiekerken.

Voor tarieven stipendia en tarieven begraafplaatsen: Tarievenlijst 01-07-2017 (2e versie)

Voor het begraafplaatsen reglement: Reglement begraafplaatsen St. Franciscusparochie 01-01-2016

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen