Inschrijven kerkbijdrage

Voor het digitaal inschrijven van uw kerkbijdrage kunt u onderstaand inschrijfformulier invullen en digitaal verzenden:

Inschrijven Kerkbijdrage
parochie Franciscus van Assisië

Boekelo - Buurse - Haaksbergen

Gegevens.

Achternaam en voorletter(s):

Adres:

Postcode:

Plaats:

e-mail adres:

telnr.:

geeft als kerkbijdrage voor 2018 een bedrag van €:

Wijze van betalen.
 Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan de parochie St. Franciscus van Assisië de kerkbijdrage af te schrijven van IBAN reknr.:

 Ik maak zelf een bedrag over ten gunste van bankrekeningnummer NL51 RABO 0118 0073 00 onder vermelding van kerkbijdrage.

(bij het aankruisen van deze optie dient u bij reknr. automatische overboeking "00" in te vullen,)

Afschrijving/overschrijving:
 per jaar

 per kwartaal

 per maand

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen