Afbeelding1 kerkbijdrage

Waarom kerkbijdrage ?

ACTIE KERKBALANS

De ‘Actie Kerkbalans’ wordt eenmaal per jaar in samenwerking met andere kerken georganiseerd. Uw persoonlijke bijdragen bij deze actie is onze belangrijkste  inkomstenbron. Uitgaven die de parochie in de loop van 2020 zal maken, hopen we te kunnen financieren met de opbrengst. Als dat niet gaat, moeten we reserves aanspreken. Dat is heel onverstandig. We rekenen daarom echt op jou! op u!  Veel mensen denken dat we geld krijgen van de overheid of van het bisdom. Dat is niet zo. Een parochie moet het hebben van wat eigen parochianen geven aan geld en vrijwilligerswerk. In grote afhankelijkheid van elkaar zijn we een gemeenschap die op een samenwerkend familie lijkt. Voor mij is de parochie een belangrijke plek om Jezus te leren kennen en te ontdekken welke plaats God in ons leven kan hebben. De parochie wil een vindplek van geloof zijn, zodat wij echt en liefdevol met God, met elkaar en andere mensen kunnen leven. Daarom is een parochie uiterst waardevol en kostbaar. Maar ook kostbaar in de zin dat er voor de organisatie geld nodig is. Jouw, uw bijdrage is onmisbaar. We rekenen op uw steun.

Voor uw bijdrage vragen wij nadrukkelijk om naar draagkracht te geven voor de toekomst van de parochie en geven een richting aan van 1%  van uw inkomen. Dit bedrag is voor sommigen te hoog, voor anderen is het een gering bedrag. Daarom vragen wij ook nadrukkelijk om naar draagkracht te geven voor de toekomst van de parochie. Wanneer elk huishouden gemiddeld €120,- bijdraagt is de actie succesvol.

De actie wordt mede mogelijk door de inzet van ruim 200 vrijwilligers die doorgaans in de avonduren de enveloppen met uw toezegging ophalen. Dit geeft helaas niet altijd een veilig gevoel, ook omdat de bijdrage in contanten wordt meegegeven. Daarom het uitdrukkelijke verzoek, om in het kader van veiligheid van deze vrijwilligers, de bijdrage zoveel mogelijk via de bank te laten verlopen. Inmiddels maakt al 25% van de parochianen gebruik van automatische incasso, een handig middel om uw kerkbijdrage te regelen, zodat u deze niet vergeet. En u blijft baas van uw eigen portemonnee. Wanneer een incasso niet uitkomt kunt u (binnen 30 dagen) het bedrag terugboeken en uiteraard kunt u de machtiging altijd weer intrekken.

Voor de folder actie kerkbalans klik hier

Voor het inschrijven van de kerkbijdrage klik hier

Voor het wijzigen / intrekken van de bijdrage klik hier

Met vriendelijke groet,

werkgroep Kerkbijdrage

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen