Waarom kerkbijdrage ?

Actie Kerkbalans.

Vanuit de zakelijke kant van onze gemeenschap zijn wij genoodzaakt een beroep te doen op onze leden. Omdat de parochie geen subsidie krijgt van overheid of bisdom, maar zelf verantwoordelijk is voor gebouwen en personeel, is zij financieel grotendeels afhankelijk uit die inkomsten. Eén keer per jaar houden we in januari de speciale actie als onderdeel van de landelijke actie. Velen van de parochianen doen jaarlijks hier aan mee. Voor uw bijdrage van het afgelopen jaar zeggen wij u veel dank. Het is de meest noodzakelijke en belangrijkste actie die we houden om het werk van de parochie uit te voeren en mogelijk te maken. Van harte vragen wij u daarom ook dit jaar weer deel te nemen aan de actie Kerkbalans.

Voor uw bijdrage vragen wij nadrukkelijk om naar draagkracht te geven voor de toekomst van de parochie en geven een richting aan van 1%  van uw inkomen. Dit bedrag is voor sommigen te hoog, voor anderen is het een gering bedrag. Daarom vragen wij ook nadrukkelijk om naar draagkracht te geven voor de toekomst van de parochie. Wanneer elk huishouden gemiddeld € 120 bijdraagt is de actie succesvol.

De actie wordt mede mogelijk door de inzet van ruim 200 vrijwilligers die doorgaans in het donker uw toezegging ophalen. Dit geeft helaas niet altijd een veilig gevoel, ook omdat de bijdrage in contanten wordt meegegeven. Daarom het uitdrukkelijke verzoek, om in het kader van veiligheid van deze vrijwilligers, de bijdrage zoveel mogelijk via de bank te laten verlopen. Inmiddels maakt al 25% van de parochianen gebruik van automatische incasso, een handig middel om uw kerkbijdrage te regelen, zodat u deze niet vergeet. En u blijft baas van uw eigen portemonnee. Wanneer een incasso niet uitkomt kunt u (binnen 30 dagen) het bedrag terugboeken en uiteraard kunt u de machtiging altijd weer intrekken.

Voor de folder actie kerkbalans klik hier

Voor het inschrijven van de kerkbijdrage klik hier

Voor het wijzigen / intrekken van de bijdrage klik hier

Voor het financieel overzicht klikt u hier

 

Met vriendelijke groet,
werkgroep Kerkbijdrage.

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen