Nalaten

Testament

Een testament kunt u altijd door een notaris laten opmaken of aanpassen. De nalatenschap die de parochie ten deel valt, is vrijgesteld van belasting. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met uw notaris.

Nalatenschap aan uw parochie? Wat gebeurt er met uw vermogen na overlijden?  Besluitvorming hierover vraagt tijd en is van veel factoren afhankelijk.  Neem hiervoor vooral de tijd, maar wacht niet te lang. Als u onverwacht iets overkomt, kan het tot gevolg hebben dat de wet en niet uzelf bepaalt wat er met uw geld gebeurt.

Dikwijls moet belasting worden betaald over de ontvangen erfenis. Het bedrag aan belasting is dan een percentage van het totaal dat iemand krijgt uitgekeerd, na aftrek van een vrijstelling. Over het algemeen geldt: hoe lager de graad van bloedverwantschap met u als erflater, hoe meer belasting er moet worden afgedragen.

De parochies hebben van de belastingdienst een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen.  Hierdoor is een schenking aan een parochie vrijgesteld van het betalen van belasting.

Een testament kunt u bij leven altijd door de notaris laten aanpassen aan nieuwe wensen of gewijzigde omstandigheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u hiervoor met uw notaris contact opnemen. Mocht u specifieke doelen voor ogen hebben, is het praktisch eerst deze met de parochie kort te sluiten. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie. De penningmeester of een van de leden van de werkgroep neemt dan contact met u op.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen