Opgaveformulier project Eerste Heilige Communie

Opgaveformulier project Eerste heilige Communie
Uiterste opgavedatum 30 oktober

Kinderen kunnen alleen aan het project meedoen, als één van de ouders op de Startavond aanwezig is en een hulptaak op zich neemt.

Roepnaam:*

Tussenvoegsel:

Achternaam:*

Naam vader:*

E-mailadres vader:*

Naam moeder:*

E-mailadres moeder:*

Geboortedatum:*

Straat en huisnummer:*

Postcode:*

Plaats:*

Telefoon:*

Naam school:*

Gedoopt:*
 Ja
 Nee

Indien gedoopt:

Doopdatum:

Doopkerk:

Doet mee aan:
 Project
 Project en Eerste heilige Communie

Opmerking:

Ondertekende zal aanwezig zijn op de Startavond en is bereid een taak als hulpouder op zich te nemen.

* Verplichte velden

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen