Pastoraatgroep Haaksbergen

Pastoraatgroep Franciscusparochie stelt zich voor

v.l.n.r.: Johan Hofhuis (diaconie + MOV), Theo Klarenbeek (liturgie), Marion Reinderink (secretaris), Laurens Lenderink (diaconie + MOV), Liesbeth Dijkhuis (liturgie), Leonie Rutte(diaconie),  Bernardie Broekhuis (voorzitter + jeugd).

v.l.n.r.: Johan Hofhuis (diaconie + MOV), Theo Klarenbeek (liturgie), Marion Reinderink (secretaris), Laurens Lenderink (diaconie + MOV), Liesbeth Dijkhuis (liturgie), Leonie Rutte(diaconie),
Bernardie Broekhuis (voorzitter + jeugd).

 

 

Voordat per 1 juli 2009 de H. Marcellinusparochie, de H. Maria Praesentatieparochie, de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie,
de HH. Bonifatius en Gezellenparochie en de St. Pancratiusparochie werden samengevoegd tot één parochie:
de Parochie St. Franciscus van Assisië, had elke parochie een eigen pastoraatgroep of een pastorale raad.

Door langs de weg der geleidelijkheid de pastoraatgroepen en pastorale raden tot één Pastoraatgroep Franciscusparochie
te vormen, sluiten de activiteiten van deze groep beter aan bij de huidige structuur binnen de Franciscusparochie.

Binnen deze pastoraatgroep blijven mensen uit de afzonderlijke geloofsgemeenschappen het ‘aanspreekpunt’ van de desbetreffende geloofsgemeenschap.

 De huidige Pastoraatgroep Franciscusparochie bestaat uit zeven leden die, gesteund door het pastorale team,
medeverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het pastorale beleidsplan.
Samen kunnen de leden het geheel van de geloofsgemeenschap overzien, signaleren waar ondersteuning nodig is
en geven initiatieven aan die noodzakelijk zijn om het pastoraat voort te kunnen laten gaan.
De leden van de pastoraatgroep vormen zo ‘de ogen en de oren’ van de geloofsgemeenschap.
Hun inspirerende, begeleidende, motiverende, stimulerende en betekenisvolle activiteiten zijn zeer divers.
Elk lid heeft binnen de pastoraatgroep bovendien een eigen aandachtsgebied.

 De Pastoraatgroep Franciscusparochie wil een kleine spil zijn in een grote groep van vrijwilligers die de kerk dicht bij de mensen brengt en houdt,
om zo samen het goede gevoel binnen de Franciscusparochie te ventileren en waar mogelijk te doen groeien.

Wilt u iemand spreken van de Pastoraatgroep?
Het secretariaat van onze parochie kan u verder helpen.
Het telefoonnummer is 053  57 43 929.

 

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen