Afb.Franciscaanse Spiritualiteit

Pastoraatgroep Haaksbergen

Persoonlijke ontmoetingen, dat is nog altijd een van de belangrijkste dingen in een mensenleven. Vaak herinner jij je jarenlang kleine opmerkingen die je geraakt hebben. Tegenwoordig hebben veel mensen minder tijd voor een gesprek of gunnen zich daar geen tijd voor. Sommige mensen hebben echter wel behoefte aan een diepgaand gesprek of hebben een steuntje in de rug nodig.

De parochie St. Franciscus van Assisië probeert hierin te voorzien door van de drie Haaksbergse pastoraatgroepen één Pastoraatgroep Haaksbergen te vormen. Dit sluit beter aan bij de huidige structuur binnen de Franciscusparochie. Binnen deze pastoraatgroep blijven mensen uit de eigen geloofsgemeenschap het ‘aanspreekpunt’, te meer daar zij dicht bij parochianen staan.

Wij hopen dat u ons weet te vinden als u van gedachten wilt wisselen over alle dingen die u met betrekking tot de kerk bezig houden: vragen, hulp, contact. Ook als u vermoedt dat iemand in uw omgeving wel een steuntje kan gebruikten, horen we het graag. We weten echt niet altijd een oplossing, maar kunnen u wel helpen zoeken naar de juiste wegen en personen voor zaken waar u mee zit, vanzelfsprekend wordt zorgvuldig en discreet met uw verhalen omgegaan.

Als pastoraatgroep zijn we een kleine spil in een grote groep vrijwilligers die graag de kerk dicht bij de mensen brengt én houdt. Want: SAMEN geeft een goed gevoel.

Wilt u iemand spreken van de Pastoraatgroep?
Het secretariaat van onze parochie kan u verder helpen.
Het telefoonnummer is 053  57 43 929.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen