Foto Kees van Breemen

‘Dankbaar gedenken en denken aan de toekomst’

Op 20 juli 1958 heeft pastor Kees van Breemen van aartsbisschop Bernardus Johannes Alfrink de priesterwijding ontvangen in de kathedraal te Utrecht.

Nu, zestig jaar later, wordt op zondag 15 juli a.s. tijdens een bijzondere Eucharistieviering, uiteraard in aanwezigheid van de jubilaris, maar ook van vicaris Cornelissen, pastoor Monninkhof en de pastoraal werkers Dijkman en De Heus, uitgebreid stilgestaan bij dit diamanten priesterjubileum .

‘Dankbaar gedenken en denken aan de toekomst’ is het thema dat pastor Van Breemen gekozen heeft voor deze Eucharistieviering. Natuurlijk, na zestig jaar priester te zijn geweest, heeft pastor Van Breemen heel veel meegemaakt waarvoor hij, en met hem alle mensen waarmee hij in contact kwam, dankbaar is. Ook voor het goede dat op zijn ‘privé-pad’ kwam is hij dankbaar. Hij heeft zich in de afgelopen decennia naar eer en geweten onvermoeibaar van zijn roeping als priester gekweten, waarbij God en de mensen altijd centraal stonden. Voor pastor Kees is onder meer van toepassing: Godsdienst is mensendienst. Vanuit inzicht en empathie er zijn voor de ander. Verbinden, opladen, bevrijden, relativeren, zoeken naar de essentie. Inspireren, samenhang tussen vieren – leren – dienen. Godsbeeld als basis van het kerk-zijn. Dit en nog zo heel, heel veel meer zijn alleszins redenen om daar pastor Van Breemen dankbaar voor te zijn.

Het thema zegt ook veel over de zorg die hij draagt voor de toekomst. Want dat de Kerk en de geloofsgemeenschappen het momenteel bepaaldelijk niet makkelijk hebben, behoeft geen betoog. Het is alleszins noodzakelijk dat een ieder zich inzet voor de toekomst van de Kerk, de toekomst van ons geloof, de toekomst van het kind zijn van God.

Op verzoek van pastor Van Breemen begint de Eucharistieviering uit dankbaarheid zondag 15 juli om 10.30 uur. De heilige Mis zal worden opgedragen in de Haaksbergse St. Pancratiuskerk. Een gelegenheidskoor, waarin alle koren van de St. Franciscusparochie vertegenwoordigd zijn, zal de muzikale medewerking tijdens deze viering verlenen.

In plaats van een persoonlijk cadeau heeft pastor Van Breemen, zo heeft hij aangegeven, liever dat mensen hun blijken van felicitatie in de vorm van geld geven bij de tweede collecte die tijdens de viering gehouden zal worden en waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. De zusters die gaan waar niemand gaat in Mbala, Zambia (het doel van de Vastenactie 2018).

Na de viering is in de kerk, onder het genot van een kopje koffie of thee, gelegenheid om pastor Kees van Breemen met zijn diamanten priesterjubileum te feliciteren.

Ook uw komst zal zeer op prijs worden gesteld.

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen