Plaatje Franciscus van assisi

Sacramenten

Sacramenten zijn heilige rituelen van de kerk. De Rooms katholieke kerk kent er zeven. De sacramenten markeren belangrijke momenten in ons leven. We halen God erbij. De beleving kan zeer intens en heilzaam zijn. Voor wie een sacrament ondergaat, kan het een waarlijk heilig moment zijn.

Aan een aantal sacramenten in onze parochie gaat een voorbereiding vooraf. Denk aan de doop, de eerste heilige Communie, het Vormsel en het huwelijk. Dit gebeurt in een grotere groep. We vieren immers in onze gemeenschap. Dan is het ook goed, als we ook in de voorbereiding die gemeenschap heel concreet met en aan elkaar beleven. Voor opgave en meer informatie kunt u zich wenden tot ons centraal secretariaat.

De sacramenten van de biecht en de ziekenzalving worden vaker voorafgegaan door een persoonlijk gesprek met een van de pastores. Hiervoor kunt u – als er geen haast bij is – het beste rechtstreeks contact opnemen met de pastor, die u wilt spreken. In geval van nood kunt u bellen met ons 06 480 39 860.

Informatie over de afzonderlijke sacramenten vindt u op onze website onder het kopje ‘sacramenten’ in de balk bovenaan de pagina.

 

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen