Huiszegen en andere zegeningen

Mensen iets goeds toespreken

Logo HuiszegenAls u een nieuwe woning betrekt kan het goed zijn om Gods zegen te vragen over uw huis en over allen die daarin wonen en op bezoek komen. Samen met de pastor kunt u even stilstaan bij uw verlangen, dat uw huis een veilige en gelukkige plek mag zijn. Zo’n zegen kunt u ook vragen over andere dingen, die u lief zijn. Neem hiervoor contact op met een lid van het pastoraal team.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen